Tips när du ska köpa ny häst!

För att du så snabbt som möjligt ska hitta din drömhäst, och för att ni ska få så lång tid tillsammans som möjligt, har vi på Brunmåla Hästklinik tagit fram en checklista med punkter som är bra att ha koll på innan det är dags att bestämma sig för att gå vidare med en besiktning. Besiktningen är till för att du som köpare, men även säljaren, ska få veta så mycket som möjligt om hästens status vid tidpunkten för ägarbyte. Att hästen är i sin bästa möjliga form vid ägarbytet är viktigt för så väl köpare som säljare.

Provridning

  • Provrid hästen flera gånger
   • Tänk att du själv troligtvis inte skulle tex flytta ihop med någon efter första daten – låt det ta tid!
  • Var med när hästen görs i ordning inför och efter ridningen
   • Hur beter sig hästen när den borstas, hovarna lyfts och när den sadlas och tränsas?
  • Se hur hästen är i boxen och i övrigt i stallet
   • Är den kontaktsökande gentemot människor?
   • Är den glad och trevlig i boxen?
   • Hur interagerar den med andra hästar i stallet?
  • Om du kan få se hästen redan när den hämtas i hagen är också det bra.
  • Bilda dig en egen uppfattning om hästens kropp:
   • Muskulatur
    – Är den jämnt och väl musklad? Är den ojämn eller osedvanligt tunn i muskulaturen kan det vara tecken på att något fattas den.
   • Benställning
    – Har hästen en normal benställning, tex är den extremt in- eller utåt tåad?
   • Hovar
    – Har hästen någon extrem hovform? Har den vanliga ridhästskor eller specialbeslag? Varför har den i så fall specialbeslag?
   • Gallor, överben, svullnader, ömhet i ryggen?
    – Känn igenom hästen själv och se om du hittar något som avviker från det normala.

 

  Ställ dig själv frågan om hästen i dina ögon verkar vara en frisk och sund individ?

Vad har hästen gjort tidigare?

  • Vilken utbildningsgrad har hästen?
  • Vet de hur den var att rida in?
  • Vilka är hästens styrkor respektive svagheter?
  • Hur många ägare har den haft?
  • Om hästen kommer från ett försäljningsstall – hur länge har den stått i det stallet?
  • Är den importerad – hur länge har den varit i Sverige och varifrån kommer den?
  • Har den tävlats – på vilken nivå, med vem och när?
   • Kolla tävlingsdatabasen för att se hästens prestationer och tävlingsschema.

 

Ställ dig själv frågan: Är det du får reda på om hästen rimligt och vad du önskar dig av din häst?

Skadehistorik?

  • Be ägaren berätta om eventuella tidigare skador.
  • Be om tillgång till tidigare veterinärjournaler
   • Om säljaren inte ger dig tillgång till journalerna – tänk efter en extra gång innan du köper hästen.
   • Be att få tillgång till ev. tidigare röntgenbilder
    • Viktigt att bilderna skickas i DiCOM-format (ej JPG) för att veterinären ska kunna göra bästa möjliga bedömning av bilderna.
    • Vi på Brunmåla kan bedöma röntgenbilderna mot en avgift.

 

Ställ dig själv frågan: Kan du acceptera de tidigare skador hästen haft och de eventuella begränsningar/risker de kan medföra?

Försäkring

  • Är hästen försäkrad?
   • Livförsäkring?
   • Liv-/användbarhetsförsäkring?
   • Veterinärvårdsförsäkring? Begränsad veterinärvårdsförsäkring?
   • Tilläggsförsäkringar?
    – Rehab, läkemedel, etc.
   • Reservationer i försäkringen?
   •  Läs in dig på vad hästens försäkring verkligen omfattar.
    – Många försäkringar täcker tex inte problem i munhålan annat än tandfrakturer och bölder vid tandrötterna. Lika så är de ofta begränsade vad gäller olika sjukbeslag.

 

  • Ska du ändra försäkringen om du köper hästen?
   • Det är oftast fördelaktigt att ta över försäkringen som hästen har om du köper en ”äldre” häst.
   • Ska du nyteckna en försäkring eller höja försäkringsbeloppet kan eventuella anmärkningar från besiktningen medföra att hästen får en reservation i försäkringen. Reservation innebär att försäkringen, både vad gäller liv- och veterinärvård, inte täcker vissa åkommor.

Besiktning

  • Du som köpare ska välja veterinär/klinik utifrån dina preferenser
   • Låter inte säljaren dig göra det – fundera en extra gång om det är rätt att köpa denna häst?
  • Tänker efter redan innan besiktningen, hur du ställer dig till om hästen visar hälta eller böjprovsreaktion vid besiktningen.
   • Kan du som köpare acceptera en viss böjprovsreaktion?
    – Självklart ska du diskutera detta med veterinären som utför besiktningen, men det är bra att ha tänkt igenom det redan innan
    besiktningen när du säkerligen har känslorna mer i styr.
  • Eventuella anmärkning på besiktningen kan påverka din möjlighet att försäkra in hästen (se ovan).

Besiktningsröntgen

  • Röntgen är inte allt!
   • Röntgen visar hur skelettet ser ut.
   • En häst kan ha röntgenförändringar utan att ha några symtom av dem, men den kan också sakna röntgenförändringar och ändå ha problem från ett det aktuella området – därför säger inte röntgen allt!
   • Vid besiktning är vi oftast intresserade av hur hästens leder i benen ser ut, men ibland undersöks även hals- och ryggkotpelare.
  • Unghäströntgen
   • På unghästar är vi mest intresserade av att se om det finns några lösa benbitar och/eller osteokondros.
  • Exportröntgen”/”Besiktningsröntgen”
   • Exportröntgen är ett ”slarvigt” uttryck, då det inte finns varken något svenskt eller internationellt, standardiserat bildupplägg. Vissa försäkringsbolag har en serie av projektioner som de rekommenderar och vissa länder har en serie projektioner som är mer eller mindre vedertagna.
   • Vid ”exportröntgen” tittar vi framför allt efter förändringar som artros/pålagringar i lederna, förändringar orsakade av slitage samt utvecklingsrubbningar som osteokondros.
  • Rygg/hals
   • Hästens anatomi gör det svårt att ta röntgenprojektioner från flera olika håll av rygg och hals, så är det extra svårt att tolka dess bilder.
   • Vi kan ta bilder från sidan och lite vinklade, men det är svårt att på ett säkert sätt ta bilder uppifrån på halsen och vad gäller ryggen så orkar inte röntgenstrålarna slå igenom hela hästen.
   • Vid röntgen av ryggen letar vi framför allt efter kissing spines/när-, omlott- eller intilliggande tornutskott, men även efter om det finns sammanväxningar mellan kotkropparna och tecken på artros i de små lederna mellan kotorna. Det är inte alltid som förändringarna mellan kotorna syns på röntgen.
   • Vid röntgen av halskotpelaren letar vi efter artros/pålagringar vid intervertebrallederna och förträningar i ryggmärgskanalen. Förändringar i halsen kan i värsta fall orsaka neurologiska symtom, så som vinglighet och bristfällig koordination, hos hästen. Även här är det svårt att på ett säkert sätt tolka bilderna. Det är inte alltid problemen syns på röntgen.
   • Den i särklass bästa undersökningsmetoden för halskotpelaren är datortomografi då vi med den kan se halskotpelaren i 3D, istället för 2D som på vanlig slätröntgen. Hästen behöver sövas för en datortomografi, varför det inte är aktuellt att göra bara för ”screening”. Undersökningen används om hästen visar symtom från halskotpelaren. Ryggen är inte möjlig att undersöka i en datortomograf då hästens bål är för stor för att få plats i maskinen.
  • Det är personen som betalar för röntgenundersökningen som äger bilderna. Betalar köparen för bilderna, får vi som veterinärklinik inte lämna ut dem till säljaren utan köparens tillstånd. Det samma gäller åt andra hållet.

Skoning

  • Inte gammelskodd och inte nyskodd
   • Det är bra om hästen är relativt nyligen skodd inför besiktningen så den inte påverkas negativt av tex för långa hovar eller löst sittande skor. Hästen bör inte heller vara skodd precis innan besiktningen, då även det skulle kunna påverka negativt under besiktningen om tex någon söm hamnat lite tokigt.
Du är alltid välkommen att ringa eller maila oss!