Inför gastroskopi

Vid gastroskopisk undersökning används ett fiberendoskop. Fiberendoskopet är drygt 3 meter långt och med hjälp av det kan vi komma ned hela vägen till hästens magsäck. Fiberendoskopet, eller gastroskopet som det kallas, förs in via näsborrarna, förbi svalget och ned genom foderstrupen till magsäcken.

På en skärm kan vi se hur det ser ut i foderstrupen, vid övre magmunnen, i magsäcken, vid nedre magmunnen och ofta även första delen av tunntarmen. Undersökningen utförs ofta som en del i en mer omfattande utredning på hästar som visar symtom från magtarmkanalen t.ex. i form av nedsatt aptit, återkommande koliker, avmagring, svårighet att få hästen att gå upp i vikt eller liknande. Gastroskopet kan också användas som hjälpmedel vid foderstrupsförstoppningar.

 

Hästen kommer få lugnande medicinering vid undersökningen.

 

För att få en så optimal bild av magsäcken är det viktigt att hästens magsäck är så tom som möjligt vid undersökningen. Annars skymmer fodret de områden vi vill titta på. Hästen ska därför vara fastande i 16 timmar och utan vatten 4 timmar innan undersökningen. Många hästar äter av sitt strömedel, även spån, och framför allt om de inte får något annat foder, därför är det ofta bra att även låta hästen ha en munkorg på sig under fastan. Om hästens magsäck inte är tömd kan vi inte utföra undersökningen på bästa sätt, varför det är av största vikt att den inte fått i sig något ätbart. Det är sällan en häst blir sämre eller får kolik i samband med fastan inför undersökningen.

 

Har du några frågor inför undersökningen är du välkommen att höra av dig!

Du är alltid välkommen att ringa eller maila oss!