Våra behandlingar

På Brunmåla jobbar vi i team med veterinärer, kirurger, hovslagare, bilddiagnostiker, fysioterapeut och kiropraktor för att ge din häst bästa tänkbara möjlighet att bli helt frisk. Vi ser både till detaljerna och helheten. Vårt mål är att hästens rehabilitering blir så kort – men långsiktig – som möjligt. Vår fullserviceklinik erbjuder många olika undersökningar och behandlingar med modern utrustning så som röntgen, avancerat ultraljud, gastro- och endoskop.

Behandlingar

Hältutredning

Vid en hältutredning tittar vi på hur hästen rör sig rakt fram, på böjt spår på hårt respektive mjukt underlag och gör böjprov. Bedövningar hjälper oss att lokalisera hästens hälta till ett visst område. Bedövningar är det enda sättet att lokalisera platsen för var hältan härrör ifrån, förutsatt att den inte är tydligt svullen, varm eller öm på ett specifikt område. När vi vet vilket område hältan härrör ifrån, går vi vidare med bilddiagnostiska undersökningar så som röntgen och ultraljud. Ibland kan det bli aktuellt med MRI, CT eller Scintigrafi som är andra typer av bilddiagnostiska undersökningar. Vi jobbar i team med veterinär, hovslagare, bilddiagnostiker, fysioterapeut och kiropraktor för att ge din häst bästa tänkbara möjlighet att bli helt frisk från sin hälta och för att fortsätta vara hältfri i framtiden!

Ridbarhetsproblematik

Ibland visar hästen tecken på obehag och problem enbart vid ridning. För att komma till rätta med dessa problem försöker vi på Brunmåla angripa problemet från flera synvinklar. Ett nära samarbete mellan veterinär och fysioterapeut ger ett bredare perspektiv och ökar chansen att snabbt hitta hästens problemområde, för att sedan kunna rikta utrednings- och behandlingsmetod på bästa sätt.

Besiktning

Om du ska köpa eller sälja en häst, lämna den till en fodervärd eller ändra hästens försäkring, är det bra att göra en klinisk besiktning. Tanken med en besiktning är att se i vilket ”skick” hästen är i samband med tex ägarbytet.

Vill du veta mer om hur en besiktning går till och vad som är bra att tänka på? Här kan du läsa mer om det.

Kirurgi

Till Brunmåla hästklinik kommer två av Sveriges mest erfarna och kunniga kirurger – Bengt Roneus och Tamás Tóth. På Brunmåla utför vi artroskopier, kastrationer, mjukdelskirurgi och frakturoperationer. Även vår veterinär Lena Brask utför vissa typer av kirurgi, tex kastrationer. Vi tar emot remisser för operationer från hela landet. Har ni bokat operation på Brunmåla hittar ni mer information inför besöket här.

Hovslageri

Ingen hov – ingen häst är ett gammalt ordspråk som håller än idag! Vi har två av Sveriges Jordbruksverk godkända hovslagare på kliniken – Jessica Hassel och Fredric Kamensky. De hjälper veterinärerna med hovbölder och olika sjukbeslag, men utför också normalskoningar. De lägger stor vikt vid att skoningen blir ändamålsenlig för varje individuell häst och dess behov. En del hästar kan tycka att verkning och skoning är lite jobbigt och då kan det vara bra att ge dem lugnande, vilket är lätt genomförbart eftersom hovslagarrummet ligger mitt inne på kliniken.

Munhåleundersökning

För att se och bedöma hästens munhåla krävs att man gör en fullständig munhåleundersökning under sedering med munstege. Veterinären, som är vidareutbildad inom hästtandvård, undersöker noggrant tänder och mjuk vävnad. Utifrån fynd vid undersökningen går vi vidare med en individuell plan och behandling. Vi utför riktad tandvård och gör slipkorrigeringar för att underlätta och förbättra hästens tuggfunktion. Genom att upptäcka bettfel, snedställningar, sprickbildningar, tandfrakturer, öppna pulpaspår och andra mindre eller större skador tidigt har vi möjlighet att ge korrekt och kvalitativ vård. Vi utför även karieslagningar och rotbehandlingar. En bra regel är att låta undersöka hästens mun en gång om året men din veterinär kommer att rekommendera ett besöksintervall som gäller för just dig.

Luftvägsutredningar

Vid problem från luftvägarna gör vi utredning med hjälp av endoskopi och provtagning från lungorna. Hästarna kan drabbas både av infektioner och inflammationer i luftvägarna, likväl som av astma. Vid infektion får hästen oftast feber och andra symtom så som näsflöde, feber och nedsatt allmäntillstånd. Astma kan ge nedsatt ork och hosta i samband med ridning, eller ökad andningsfrekvens och känslighet för tex dammiga miljöer.

Har ni bokat tid för luftvägsutredning på Brunmåla kan ni ladda ner och fylla i det här formuläret och mejla det till oss.

Magtarmkanalsutredningar

Hästarna är grovtarmsjäsare och har en känslig magtarmkanal. De får lätt problem med lös avföring, kolik och magsår. Vid återkommande och kroniska problem från magtarmkanalen har vi möjlighet att utföra undersökningar så som rektalisering, blodprov, gastroskopi, ultraljud av buken, biopsitagning från tarmen, etc. Vilka undersökningar som är lämpliga beslutas utifrån hästens symtom. För att besöket ska gå så smidigt som möjligt för både er och hästen får ni fylla i ett formulär om hästens symtom etc. Utifrån svaren kan vi avgöra om magsår är största misstanke och hästen då ska komma fastande, eller om problem tyder mer på problem från tarmen vilket gör att hästen helst ska ha foder i tarmkanalen för bästa undersökning. Då vi inte har någon vårdavdelning har vi svårt att vårda akuta koliker på ett bra sätt och hänvisar därför till Distriktsveterinärer och hästsjukhus.

 

Har er häst problem från magtarmkanalen kan ni ladda ner och fylla i det här formuläret och meja till oss. Vi återkommer med förslag på undersökningar.

Ska ni besöka oss för att göra en gastroskopi på er häst hittar ni mer information inför besöket här.

Ögonundersökning

Hästens ögon är i och med sin placering långt ut på huvudet och sin stora storlek känsliga. Drabbas hästen av problem från ögonen är det viktigt att den snabbt får hjälp, då hästar är känsligare för infektioner i ögonen än vad t ex hund och människa är. Vanliga tecken på problem från ögonen är:
– Hästen kniper med ögat/ögonen eller har slagit ned ögonfransarna.
– Det rinner vätska eller det kladdar i ögat
– Ögat ser grumligt ut
– Pupillerna är olika stora

 

Får hästen symtom från ögonen är det viktigt att söka vård direkt!

Röntgen

Undersökning av skelettet görs framförallt med hjälp av röntgen. Röntgen är ofta det andra steget i hältutredningen efter att hältan lokaliserats till ett visst område med hjälp av bedövningar. Strålskyddsmyndigheten kräver att det finns en veterinärmedicinsk indikation för de röntgenundersökningar vi utför, så stråldosen djur och människa utsätts för minimeras. Genom att kunna hästskelettets anatomi och hur det normalt ser ut, kan vi upptäcka avvikelser som kan vara tecken på skada av något slag. Hästens ben är relativt lätta att röntga, men andra delar av hästen är svåra och ibland helt omöjliga att röntga på grund av hästens storlek.

Ultraljud

Med hjälp av ultraljudet kan vi undersöka mjukdelsvävnad och ytan på skelettet på ett för hästen skonsamt sätt. Ultraljudsproben skickar ut ultraljudsvågor som sedan reflekteras tillbaka till proben. Olika vävnaden reflekterar tillbaka olika mängd ultraljudsvågor och det ger upphov till den bild vi ser på ultraljudsskärmen.

 

Det vanligaste vi använder ultraljudet till är undersökning av hästens senor och ligament i samband med hältutredningar, men även halskotpelaren, ryggen, knölar, överben, bukhåla och brösthåla kan undersökas med hjälp av ultraljudet.

Bildavläsning utfört av radiolog

Radiolog Helena Treffenberg-Pettersson kan med sin långa erfarenhet och gedigna kunskap inom bilddiagnostik på häst hjälpa övriga veterinärer med avläsning av röntgenbilder och även svårare ultraljudsundersökningar. Hon kan också läsa av bilder tex inför hästköp och hon är van vid att bedöma bilder för second opinion vid rättstvister. Helena har jobbat på den bilddiagnostiska kliniken på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala och jobbade där uteslutande med hästar, vilket ger henne en unik kunskap och erfarenheten inom bilddiagnostik just på häst.

IRAP/PRP/stamceller

IRAP – interleukin receptor antagonist protein

Hästens egna blod innehåller antiinflammatoriska ämnen som kan användas vid behandling av t ex ledinflammation. Vid framställning av IRAP avlägsnas de vita och röda blodkropparna samt blodplättarna från blodet, men plasman behålls. I plasman finns interleukin receptor antagonist protein IL-1Ra, som blockerar IL-1Ra receptorn och på så vis hämmar inflammationen. Även andra antiinflammatoriska och tillväxtfrämjande ämnen har visats finnas plasman.

Det tar 24 timmar att framställa IRAP, men sedan kan produkten frysas ned i flera mindre doser och användas vid behov. IRAP kan sparas i frysen upp till 1 år.

 

PRP – Platelet Rich Plasma

Även detta framställs från hästens egna blod. I detta fall behandlas blodet så att blodplättarna och plasman kan användas för injektion. PRP kan användas vid både ledinflammationer och senskador. Plasman och blodplättarna innehåller tillväxtfaktorer och ämnen som stimulerar kroppen att hämma inflammation i aktuell vävnad, samt att påbörja en läkningsprocess då ansamling av blodplättar stimulerar till vävnadsläkning, reglering av inflammation, stamcellsrekrytering. Behandling med PRP riktar sig till att förstärka den naturliga läkningen.

 

Stamceller

På senare år har ett flera kommersiella produkter med stamceller kommit. Tidigare framställdes stamcellerna från hästens eget fett eller benmärg, men idag kan man köpa färdiga stamceller som är redo att användas direkt. Stamceller kan användas vid skador i senor och ligament, men även i leder med broskskador. I framställningsprocessen stimuleras stamcellerna att utvecklas till en viss typ av vävnad, för att effekten av dem ska bli så god som möjligt. De olika produkterna är framtagna för olika typer av vävnader.

Shockwave/stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en form av behandling där tryckvågor skickas ut till en applikator med en kula som stöter mot vävnaden som vi vill behandla. Frekvens och kraft kan justeras utifrån vilken vävnad, tex senor, ligament, skelett eller muskler, som är målet för behandlingen. Behandlingen ökar cellernas aktivitet och blodgenomströmningen, stimulerar läkning och ger smärtlindring.

 

Brunmålas shockwave är en s.k. fokuserad stötvåg, där stötarna centreras till ett mindre område för bästa och mest precisa effekt. Vi skräddarsyr behandlingen utifrån den enskilda hästens typ av skada och lokalisation.

Rehabilitering

Tillsammans med vår fysioterapeut lägger vi upp en rehabplan för din häst. Rehabprogrammet skräddarsys utifrån din hästs och dina möjligheter och den skada hästen drabbats av. Ofta kan rehabtiden kännas lång och tråkig, men genom en väl genomförd rehab kommer den totala skadetiden minska och ytterligare skador motverkas. Vi har både fysioterapeut Charlotte Dillner och kiropraktor Kristina ”Kicki” Sidenborn hos oss. Deras undersökning av hästarna är ett välkommet komplement till den veterinärmedicinska bedömningen vid hält- och ridbarhetsutredningar samt en stor del i hästens friskvård.

Avlivning

Ibland tvings man ta det svåra beslutet att låta sin vän somna in. Vi hjälper dig med ett värdigt slut. På Brunmåla använder vi oss av medicinsk avlivning där hästarna får en injektion av läkemedel som gör dem medvetslösa och stannar hjärtat. Hästarna får lugnande medel när de kommer till kliniken, en kanyl läggs i halsvenen och sedan får hästen injektionen via kanylen. Du får säga hej då inne på kliniken, men inte vara med vid själva avlivningen både pga. säkerhetsskäl och för att vi tycker det är bättre att du som djurägare minns din häst som den var i livet. Vi ombesörjer hämtning och kremering av din hästs kropp.

Laboratorium

På övervåningen i huset har Brunmåla ett lab där analyserna utförs av en legitimerad biomedicinsk analytiker, Cecilia Angehed. Cecilia hjälper både smådjur och häst och kan analysera prover från t ex hud, luftvägar och blod. Eftersom labbet ligger i huset får vi snabbt svar!