Våra behandlingsmetoder

Några av de behandlingsmetoder vi använder oss av vid diagnosticering och behandling av din häst.

Vi gör bilddiagnostik och använder oss av direktdigital röntgen och avancerat ultraljud. Vi har även utökade behandlingsalternativ som Shockwave, ABPS (Irap) och ACP (PRP).

 

Shockwave

Shockwaveterapi utvecklades för ungefär 20 år sedan inom humanmedicinen för att man utan kirurgiska ingrepp skulle kunna krossa njurstenar. Denna stötvågsterapi används numera även för att behandla ortopediska problem såsom tennisarmbåge, hälsporre eller pseudoartros. Under ett par års tid har terapin även använts med framgång vid behandling av hästar som har problem med rörligheten. Shockwave är ljudtryckvågor som kan fokuseras eller radiellt överföras till behandlingsområdet. Den shockwaveapparat som vi använder oss av på denna klinik (EQUITRON) genererar elektrohydrauliska stötvågor; en gnista antänds i en vattenförsänkt elektrod och denna tryckvåg som genereras kanaliseras via applikatorn till behandlingsområdet. Vävnad som ligger utanför området för den fokuserade tryckvågen påverkas bara minimalt. Det finns ännu inte någon vetenskaplig förklaring på de verkningsmekanismer som ligger bakom verkningsmekanismen hos shockwaves.

De effekter som oftast nämns är:

    • Ökad blodcirkulation: Shockwaves orsakar mikrotrauman på hårda ytor (skelett) som i sin tur ökar cirkulationen och förbättrar metabolismen i vävnaderna.
    • Effekter på nervvävnad: Det är möjligt att shockwaves försämrar överföringen av impulser hos sensoriska nerver vilket leder till en temporär reducering av smärta. Detta har lett till att FEI förbjudit användningen av shockwaveterapi inom 5 dagar före en tävling.
    • Utsöndring av vävnadshormoner som skapar nya blodkärl och ombildar ben.

 

Shockwaveterapi rekommenderas när följande har diagnostiserats: bristningar i gaffelband (infästningen och/eller stammen), problem med ligament och senor, skador i nackbands fäste och ryggproblem etc. De flesta patienter tolererar proceduren väl med lite sedering. Proceduren utförs på stående häst men området som ska behandlas behöver klippas för bästa resultat. Sonder med olika penetrationsdjup för stötvågorna finns att få (upp till 8 cm) och väljs beroende på område som ska behandlas.

  •  ABPS – overview
  •  ABPS – instructions for use
  •  ACP – double syringe system