Hästens mun – en viktig del i kommunikationen mellan häst och ryttare

Få delar av hästen är så svåra, att som ryttare se och överblicka, som hästens mun. På senare tid har besiktningarna i samband med tävling innefattat att den som visar hästen också ska visa upp hästens mungipor för veterinären. Detta för att upptäcka skador i mungipor av bett och nosgrimmor. Det här är något man bör ha som rutin även hemma. När man lyfter på hästens läppar är det framtänderna man ser. Det går också att avgöra om hästen har betar (även kallade hingsttänder eller canintänder) och med skicklighet samt lite tur går det också att se om hästen har så kallade vargtänder.

Vargtanden är en mindre tand som är belägen framför hästens första stora kindtand. Denna tand tål p g a sin storlek mindre belastning och ger väldigt ofta obehag för hästen då bettet också ska få plats och verka just här. Ca 50% av alla hästar får vargtänder och många har fått dem borttagna tidigt i livet. Ibland finns det rotrester kvar efter en vargtandsborttagning. Även dessa ger obehag och kräver upprensning av området i efterhand. Ibland ligger också vargtanden dold under slemhinnan och är då svåra att upptäcka utan palpation och noggrann undersökning.

För att se och bedöma hästens munhåla i övrigt krävs att man gör en fullständig munhåleundersökning under sedering (hästen får lugnande preparat i blodet), med munstege (instrument som öppnar munnen) och god belysning. Veterinären, som bör vara vidareutbildad inom hästtandvård, undersöker tänder och mjukvävnad med spegel eller kamera och känner med speciella verktyg för att avgöra om någon tand är skadad. En tandfraktur kan till exempel leda till att pulpan i tanden skadats vilket ger tandvärk och risk för infektion som kan sprida sig till roten och ge upphov till en böld (rotspetsabscess).

Genom att upptäcka sprickbildningar och andra mindre skador tidigt har vi möjlighet att ge förebyggande vård och därmed minska risken för större lidanden hos hästen. Veterinären bedömer också hästens bettyp – en häst med ett överbett eller ett underbett behöver oftast tätare besök och åtgärder för att hästen ska kunna tugga så bra som möjligt och undvika sårskador av hakar etc, än en häst med neutral bettyp.

 

En bra regel är att låta undersöka hästens mun en gång om året men din veterinär kommer att rekommendera ett besöksintervall som gäller för just dig. Välkommen med din bokning, 08-51013330 hast@brunmala.se.